Omväg på Skärgårdsvägen öppnas onsdagen 11.5.2022 på grund av vägarbeten 

En omväg öppnas på Skärgårdsvägen onsdagen 11.5.2022 under tiden då avlopp för dagvatten installeras och ett rör dras under vägen.

Omvägen öppnas efter att morgonens arbetsplatstrafik minskar. Arbetet utförs litet söder om korsningen av Ramsayvägen. Arbetet beräknas ta två dygn. 

Mer information: 

Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi