Omväg via Norrahagavägen under broarbete på Bruksvägen

Kartta Ruukintien siltatyömaasta ja kiertotiestä. Karta över broarbetet på Bruksvägen och omvägen.n.

Lovisa stad underhåller Bruksvägens bro, som går över Uksisbäcken i Strömfors bruk. Byggarbetet utförs 25.10–12.11.2021, och under denna tid är bron avstängd för trafik. Omväg ordnas via Norrahagavägen.

Arbetet omfattar förnyande av träöverbyggnadens plankor. Entreprenör för arbetet är A. Kupsu Oy.

Staden beklagar den tillfälliga olägenheten och uppmanar till försiktighet i närheten av byggarbetsplatsen.

Närmare information:

byggmästare Jim Maukkonen, jim.maukkonen@loviisa.fi, tfn 040 071 40 20