Öppen föreläsning om UKK:s nya motionsrekommendationer och Lovisas motionsmöjligheter

Myllyharjun kuntoiluvälineet Kvarnåsens motionsredskap

På måndagen 13.1.2020 ordnas en öppen föreläsning och ett diskussionstillfälle på Kompanjonskapshuset Hörnan.

Föreläsningen handlar om UKK:s nya motionsrekommendationer och Lovisas olika motionsmöjligheter.

Som föreläsare fungerar idrottsinstruktör Fanny Stam-Ravi.

Föreläsningen börjar klockan 16.

Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3.