Öppen workshop för invånarna 9.11.2020: hurdana är framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland?

kuvituskuva työpaja

Kommunerna i östra Nyland håller på att inleda projekt med temat ”Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland” som ska stärka det redan nu befintliga samarbetet mellan kommunerna i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster. I projekten utvecklar man basservice för områdets invånare med tyngdpunkten bl.a. på rådgivning och handledning för klienter och identifiering av deras behov med låg tröskel.

– Vi skapar nya regionala, multiprofessionella handlingsmodeller som ska stöda våra klienters välbefinnande som helhet. Med hjälp av digitala tjänster kan man få social- och hälsovårdstjänster på hemsoffan oberoende av tidpunkten, och detta frigör experters arbetstid för bemötande av klienter, berättar Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi inbjuder nu social- och hälsovårdspersonalen, företrädare för organisationer, våra samarbetspartner i östra Nyland och invånarna i området till en kickoff-tillställning som är öppen för alla. Tillställningen ordnas måndagen den 9 november kl. 12–16 på grund av coronaläget virtuellt via Teams, fortsätter projektchef Jaana Forslund.

Eftermiddagen innehåller också virtuellt arbete i workshoppar kring några centrala teman:

 • distanstjänster
 • tjänster ute på fältet
 • tjänster som ges i klienternas hem
 • mottagningstjänster
 • kundhandledning och rådgivning

Anmälan till kickoff-tillställningen ska göras senast 4.11.2020.

Anmäl dig till tillställningen

Mera information: projektchef Jaana Forslund, Borgå stad, jaana.forslund@porvoo.fi, tfn 040 676 13 82

—————————

Kickoff-tillställning för projekten Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland

9.11.2020 kl. 12–16

Program:

kl. 12

 • Välkomstord samt bakgrund till projekten, deras mål och nationella riktlinjer
 • Projekthelheten skapar en regional handlingsmodell för östra Nyland.
 • Regionalt samarbete
 • Mörskom och Pukkila som del av den framtida lösningen
 • Vår vision om den blivande framtida handlingsmodellen för social- och hälsovårdscentralen i östra Nyland.
 • Delaktighetens betydelse i helheten
 • Vilka reformer förväntar vi oss av det gemensamma regionala arbetet?

Paus 15 min

kl. 13.45

 • Vi gör tillsammans – men hur?
 • Vad måste vi göra för att realisera vår vision?  Arbetsgruppsarbete enligt teman.
 • Presentation av arbetsgruppernas resultat
 • Sammanfattning av dagen