Öppet hus för Forsby skolcenters nybygge 5.11.2019 kl. 17–19

Koskenkylän koulukeskus Forsby skolcentrum

Första skedet av Forsby skolcenter är nu färdigt. Ett modernt nybygge i timmer har uppförts i Forsby i Lovisa i anslutning till Forsby skolas gamla byskola av timmerstockar.

I detta skede har eleverna i Forsby skola flyttat till den nya skolbyggnaden och den gamla skolan håller på att renoveras till utrymmen för det blivande tvåspråkiga skolcentret. Efter att hela skolcentret blivit färdigt flyttar också eleverna i den finska skolan Koskenkylän koulu till byggnaden hösten 2020.

Vi presenterar den nya timmerskolan i Forsby tisdag 5.11.2019 klockan 17–19. Evenemanget är öppet för alla.

Adress: Forsby skola, Kullbyvägen 4, 07700 Forsby såg

Välkommen!