Öppettider för det meröppna biblioteket i Liljendal från 1.6.2020

Regionförvaltningsverkets begränsningar gällande hur biblioteken tas ibruk (Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum, beslut 14.5.2020) påverkar det meröppna biblioteket i Liljendal enligt följande:

Det meröppna biblioteket tas begränsat ibruk från och med 1.6.2020 så att personalen är på plats. Meröppetbibliotekets öppettider är i kraft tills vidare.

Meröppetbibliotekets öppettider:

mån., fre. 9–12 (kundbetjäning 12–16)

tis. 8.30–15.30 (kundbetjäning 9–15)

ons. 12–16 (kundbetjäning 16–19)