Öppningen av åsens trappa 25.11.2019

Lenkkeilijöitä harjun portaissa Motionärer i Åsens trappor

Varmt välkommen till öppningen av åsens trappa måndagen 25.11.2019 klockan 10. Vi samlas vid trappans uppgång på Östra Åsvägen.

Lovisa stads infrastrukturchef Markus Lindroos berättar bakgrunden till trappan och om projektet att förbättra Kvarnåsen. Öppningstalet hålls av museiintendenten Ulrika Rosendahl. Förskolegruppen Mukulat från Harjurinteen koulu uppträder. Invigningsbandet klipps av  Markus Lindroos med hjälp av trappbyggarna Roger Nybom och Benny Ekman.

Idrottsinstruktören Fanny Ravi-Stam visar kort hur vi kan utnyttja trappan i motionering.

Efter invigningen flyttar vi oss till stället där vattentornet tidigare fanns. På vägen stannar vi i den så kallade rhodo-dalen där dendrologen, FM Jaakko Saarinen från Mustila Arboretum berättar om växterna. Saarinen har deltagit i planeringen av rhodo-dalen.

På konditionsområdet får vi se hur de olika redskapen som finns på platsen ska användas.

Tillfället räknas ta cirka en timme.

De som rör sig med bil bör beakta att gatudelen på Östra Åsgatan kommer att stängas och vi rekommenderar att bilarna lämnas i centrum, till exempel vid Karlskronabulevarden.

Mer information: infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 3827550, markus.lindroos@loviisa.fi

stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn 0440 555468, mona.backman@loviisa.fi