Orangebrun färg i diket?! Ingen fara, det är ofarliga järnbakterier

Vi på miljövårdsbyrån får alltid nu och då förfrågningar vad det rör sig om. Det är fråga om ett helt ofarligt naturfenomen. Färgen förorsakas av järnbakterier som samlas i järnhaltigt vatten. När järnbakterien oxiderar järnet i vattnet uppstår röd- eller orangebrunt sediment.

Du kan hitta spåren av järnbakterier i strömmande diken, vid kanterna av järnhaltig fyllningsjord och i vattenpölar. På vattenytan kan du eventuellt också se en oljeaktig hinna, det vill säga det kan verka som om avloppsvatten eller olja runnit i diket.

Vattnet luktar till olja om där finns olja. Du kan med lätthet ta reda på saken genom att dra till exempel med en kvist ett spår i vattnet. Om där finns olja sluter sig hinnan omedelbart till en jämn spegel. Järnföreningen i sin tur splittras sönder på ytan.

Ofarligt för miljön

Sedimentet är ofta rostfärgat rött eller orangebrunt och det ser obehagligt ut, men det är ofarligt för de övriga organismerna. Järnmassan kan även lukta gyttja eller svavelväte eftersom det förutom järnbakterier kan förekomma svavelbakterier i vattnet.

Järnbakterier i diket och en oljeaktig hinna på ytan (fotografier: Maud Östman)