Östra Nylands regionråd höll sitt första möte

Östra Nylands regionråd höll sitt första möte måndagen den 23. september i Mörskom. Huvudtema för sammanträdet var särlösningen för social- och hälsovården i Nyland.

Regionrådet understöder den kommunbaserade lösningen, där Nyland har fem områden.

Regionrådets uppgift är att koordinera och stabilisera den politiska intressebevakningen i Östra Nylands kommuner. Regionrådet består av Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom,  Borgå, Pukkila och Sibbo kommunfullmäktige ordföranden, kommunstyrelse ordföranden samt kommundirektörer.

Ordförandeskapet i Regionrådet byter årligen i alfabetisk ordning, och det första ordförandeskapet har Mörskom till slutet av år 2020.

Tilläggsinformation:

Mörskom kommundirektör Sam Vuorinen, tfn 044 760 9116

Askola kommundirektör Jouni Martikainen, tfn 040 558 7589

Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, tfn 019 520 2200, 040 352 2033

Lappträsk kommundirektör Tiina Heikka, tfn 044 720 8686

Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 7551

Pukkila kommundirektör Juha Myyryläinen, tfn 040 530 8595

Sibbo kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803