Östra Nylands välfärdsområdes nya telefonnummer

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde

Hälsostationernas och munhälsovårdens telefonnummer ändras när Östra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet kommer igång med verksamheten.

Posten delade 14.12.2022 ut ett meddelande från Östra Nylands välfärdsområde till alla hushåll. I meddelandet finns Östra Nylands välfärdsområdes viktigaste nya telefonnummer och annan nyttig information. Meddelandet hittar du här.

Omställningen gäller ärenden som man vill uträtta vid social- och hälsovårdstjänsterna i de kommuner som hör till Östra Nylands välfärdsområde. Dessa är Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Vårdtjänsterna tillhandahålls i samma lokaler som förut, men en del av telefonnumren och e-postadresserna ändras 1.1.2023.

Alla hälsostationer liksom också munhälsovården får nya telefonnummer för kundservice och tidsbokning. De personliga telefonnumren förblir i huvudsak desamma som förut. E-postadressernas slutled ändras till @itauusimaa.fi. Räddningsverkets e-postadresser slutar emellertid på @pelastustoimi.fi.

Välfärdsområdet informerar också på webben

Östra Nylands välfärdsområdes webbplats har adressen ostranyland.fi. På sajten hittar man grundläggande information om välfärdsområdet, lediga jobb, förvaltningen och beslutsfattandet. Efter årsskiftet börjar välfärdsområdet publicera alla sina aktuella nyheter och sina meddelanden på denna webbadress.

Välfärdsområdet lanserar en mera omfattande webbplats på samma adress våren 2023. Den kommer också att innefatta vårdtjänster. Fram tills dess finns information om social- och hälsovården ännu på kommunernas webbplatser. För räddningsverkets vidkommande finns informationen även framöver på adressen pelastustoimi.fi/ita-uusimaa.

Det går också att följa Östra Nylands välfärdsområdes information i sociala medier. Kanalerna är Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och YouTube.

Nya telefonnummer från 1.1.2023

Skötar-, läkar- och munhälsovårdsmottagning i områdets kommuner:

Askola: social- och hälsostation tfn 019 5600 200, munhälsovården tfn 019 5600 201

Lappträsk: hälsogård tfn 019 5600 303, munhälsovården tfn 019 5600 301

Lovisa: hälsovårdscentral tfn 019 5600 300, munhälsovården tfn 019 5600 301

Borgå: Näse hälsovårdscentral tfn 019 5600 400, munhälsovården tfn 019 5600 401

Pukkila och Mörskom: hälsostationer tfn 019 5600 500, munhälsovården tfn 019 5600 501

Sibbo: social- och hälsostation tfn 019 5600 600, munhälsovården tfn 019 5600 601

Servicerådgivning för hela välfärdsområdet tfn 019 5600 111

Viktiga nöd- och journummer:

Nödnummer 112

Jourhjälp-telefon 116 117

Social- och krisjouren tfn 019 5600 150

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

EDIT 28.2.2023: Telefonnummer till Lappträsk hälsogård tillsatt.