Otrygga platser i Lovisa centrum? – Svara på enkät

Före trygghetspromenaden 15.11 kartläggs otrygga ställen i Lovisa centrum med hjälp av en enkät. Enkäten är öppen för alla och du kan besvara den till och med 23.10.2022.

Besvara enkäten i Webropol nättjänsten: https://link.webropolsurveys.com/S/08D49B999F04E2E6 eller med pappersblankett i Lovinfo, Kompanjonskapshuset Hörnan eller huvudbiblioteket i Lovisa.

Dålig sikt? Störande beteende? Farligt ställe? Användning av rusmedel?
Var och hurdan otrygghet har du upplevt i Lovisa centrum?

Lovisa stads arbetsgrupp för främjande av välfärd och hälsa (HYTE-arbetsgruppen) ordnar regelbundet trygghetspromenader på olika håll i Lovisa. I november ordnas trygghetspromenaden i Lovisa centrum (postnummerområden 07900, 07920, 07940).

Före trygghetspromenaden kartlägger vi de otrygga ställen som vi kommer att besöka under trygghetspromenaden. Staden för ärendet vidare så att vi får frågor som uppdagats under trygghetspromenaden tryggare.