Övervakare av skyddsvägar sökes för skolstarten i Lovisa 16–17.8.2022 kl. 7.45–8.30

Nu behövs frivilliga runt om i Lovisa, så att övervakning kan ske vid samtliga skolor. Kan du tänka dig vara övervakare i år?

Eleverna i Lovisa har i flera år fått en bra och trygg start på skolåret då övergångsställena övervakats av vuxna runt om i Lovisa. Det var MLL som i tiderna startade upp denna viktiga tradition. I dagsläget är det stadens trafiksäkerhetsarbetsgrupp som koordinerar övervakningen. Nu behövs frivilliga runt om i Lovisa, så att övervakning kan ske vid samtliga skolor. Några föreningar har redan visat sitt intresse, men många fler personer behövs. Man kan delta som privat person eller från t.ex. bya-, pensionärs-, föräldra-, Lions- och Marthaföreningar. Du kan delta nära ditt hem eller nära din arbetsplats. Speciellt centrum, där trafiken är livligare har tidigare år varit väl bemannat. Där behövs det cirka 30 övervakare. Som övervakare står du vid övergångsstället, men du får inte stoppa trafiken. Du kan hälsa på skolelever och önska ett bra skolår/-dag. Övervakarna ska använda reflexväst.

I Isnäs och Sävträsk skolor börjar dagen kl. 9.00 så där ordnas övervakningen kl. 8.30–9.00.

Kan du tänka dig vara övervakare i år?  Se förslaget på platser som behöver övervakare och anmäl ditt intresse till karolina.hovi@loviisa.fi eller per telefon 050 382 7554.