På föreningen Nylands friluftsområden Uuvis webbplats finns det nästan 200 rekreations- och friluftsområden

Föreningen Nylands friluftsområden Uuvi har samlat på sin webbplats nästan 200 länkar som leder oss till rekreationsområdena, friluftsområdena och naturområden i landskapet. Man kan välja allt från inlandets skogar till sjöar med kalla vatten och från bergsknallar till havsstränder med frisk vind.

Områdena har plockats från webbplatserna för Uuvi, Nylands 26 kommuner och Forststyrelsen. Därtill rekommenderar Uuvi att man kollar närmare tips om närnatur och friluftsliv på den egna kommunens och grannkommunernas webbplatser.

Trots att det finns ett flertal områden att välja mellan, är det möjligt att det blir rusning på friluftsområdena. Man kan även bli smittad av coronaviruset utomhus om man inte följer säkerhetsavstånd. På grund av situationen lönar det sig att undvika de populäraste friluftsområdena. Man kan också fundera på om man kunde tidsplanera sin utflykt till tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Det är säkrast att rikta blicken till närnaturen. I stället för imponerande landskap kan man skaffa upplevelser till exempel genom att spana på fåglar eller observera det vårliga växtlivet.