På grund av rörbrott kan vattnet vara grumligt i centrum av Lovisa

I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att man låter vattnet rinna tills det klarnar.

Vi beklagar vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.

Affärsverket Lovisa Vatten, dejour, tfn 0440 555 902