På Lovisadagen 25.8.2022 firas även Östersjödagen

Vid Lovisadagskaffet bjuder staden de 500 första på Lovisabakelse och bland annat Jeanette Sarström & Kalle Katz Duo bjuder på musik. På Drottningstrandens parkområde ordnas guidade rundvandringar. Kommendantshuset och Sjöfartsmuseet har fritt inträde. Spring för Östersjön bjuder på en vacker rutt på sex kilometer och frivilliga donationer går till att rädda Östersjön. I Lovisa kyrka ljuder ett Orgelmaraton och i sociala medier utmanas man att doppa sig i naturvatten Östersjödagen till ära.

Program 25.8.

 • Doppet för Östersjön. Ta ett dopp i naturvatten under dagen till äran av Östersjödagen. Tagga din doppbild med #itämeripäivä #pulahdusloviisa #doppetföröstersjön.
 • Kommendantshuset, fritt inträde kl. 11–17, Parkgatan 2. I utställningen Fragile – Rådhusets konstskatter i exil kan du se porträttet av drottning Lovisa Ulrika som staden fick som gåva 1752. Lovisa Ulrika – drottningen i bilden: museiintendent Ulrika Rosendahl berättar om drottning Lovisa Ulrikas liv kl. 14 på svenska och kl. 16 på finska. Cirka 15 min.
 • Guidad rundvandring på Drottningstrandens parkområde kl. 12 på finska och kl. 13.30 på svenska. Start från Skärgårdsvägen 4, Nestes kallstation. Arrangör: Bostadsmässan i Lovisa 2023.
 • Lovisadagskaffe kl. 15–18 i Strandparken på Skeppsbron, Strandvägen.
  • Vi bjuder en Lovisabakelse till 500 första besökare.
  • Musik: Senior Brass kl. 15, Jeanette Sarström & Kalle Katz Duo, musik med havstema kl. 16, musikinstitutets elever kl. 17.
  • Lovisa dansinstitut framför delar av verket Lovisaviken. Koreograf Beniamino Borghi.
  • Möjlighet att spela schack på egen hand.
 • Orgelmaraton 15–20, Lovisa kyrka, Brandensteingatan 2. Arrangör: Agricola svenska församling, och Agricolan suomalainen seurakunta.
 • Guidad schackkväll kl. 17–19 i Ankarparken vid Lovisa torg.
 • Spring för Östersjön kl. 18. Start och mål vid Onni-båten på Skeppsbron. Rutten på 6 kilometer följer varierande och fantastisk terräng längs Lovisavikens strand och Kvarnåsen. Utan tidtagning. Donera en frivillig summa för att rädda Östersjön till John Nurminens Stiftelse. Arrangör: Lovisa stads fritidstjänster.
 • Sjöfartsmuseet öppet kl. 10–17, fritt inträde till äran av Östersjödagen.