Påskharen väntar på dig bland vintergäckarna

Lovisa stads parkavdelning meddelar att påskharen denna vår har hittat sitt hem bland vackra vintergäckar vid Bastion Ungerns hörn.

De vackra vintergäckarna blommar redan. Att se dem bringar glädje och ljus i våren. Vintergäcken är en av de äldsta trädgårdsblommorna och hör till de första blommorna som blommar på våren. Enligt sägen är vintergäcken dedikerad till Hekate, trolldomens gudinna och underjordens dotter, som hade makt och kraft att göra människors önskemål sanna. Man trodde att hon kunde se i det förflutna, i nuet och i framtiden.

Påskharen väntar på dig och är färdig att bli fotograferad ensam eller tillsammans med någon. Du kan göra till exempel ett påskkort av bilden och skicka den till vänner eller närstående.

Med ett löfte om beundrande till människor i alla åldrar.

Glad påsk!

Lovisa stad
parkavdelningen