Planerna för nytt daghem i centrum presenterades på infokväll

Projektarbetsgruppen presenterade planerna för det nya daghemmet i centrum under en infokväll på Societetshuset 31.1. På tillfället visades även skisserna för byggnaden och gården offentligt för första gången.

– Det var intressant att se speciellt vårnadshavarnas reaktioner på bilderna. Små förändringar kan ännu ske till exempel gällande färgval. Gården kommer att fyllas av ett mångsidigt utbud av lekredskap som inte ännu syns på dessa bilder. Dessutom urskiljs de lekvänliga gårdsmaterialen inte så bra, konstaterar ordförande för projektarbetsgruppen, chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

– Jag tycker planerna togs väl emot. Visst kom det även tuffa frågor och projektarbetsgruppen fick en möjlighet att berätta mera om bland annat hur ramljudet kommer att kontrolleras och om fördelarna med större enheter för småbarnspedagogik.

Arkitektbyrå Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy är huvudplanerare för daghemmet.

Här finns bilderna som visades under infokvällen: https://loviisa.kuvat.fi/i/usQA6Wk4we3DG57KmZbByYP2JrpHxgRv

Läs mer om projektet på adressen loviisa.fi/centrumdaghem