Planerna på nya svenska högstadiet presenterades

Planerna på den nya svenskspråkiga högstadieskolan i Lovisa centrum presenterades för publiken vid Harjurinteen koulu den 7.12.2017. Bekanta dig med bottenplanen och fasadritningarna!

Den nya skolan får en bostadsyta på 3660 kvadratmeter och den byggs på samma plats som den gamla, numera rivna skolan. Senare saneras Lovisa Gymnasium, där högstadiets elever och personal får tillgång till cirka 500 kvadratmeter.

Det nya högstadiet byggs i huvudsak av CLT-massivträ och byggnaden blir två våningar hög.

För tillfället går de svenskspråkiga eleverna i högstadieåldern i skola i baracker.

Bekanta dig med nya högstadiets bottenplan och fasadritningar (pdf)