Privatpersoner kan ännu inte hyra OP Yhteisauto-elbilar

Privatpersoner kan ännu inte hyra OP Yhteisauto-bilar av orsaker Lovisa stad inte kan påverka.

De två elbilar som skulle flytta 3.6 till Skeppsbron, flyttas i ett senare skede i sommar. Vi informerar om tidpunkten så fort vi vet den. Vi beklagar olägenheten situationen medför.