Privata gruppfamiljedaghemmet Krisumaja slutar sin verksamhet från och med 1.1.2022 – staden utreder ersättande tjänster

Företagarna för det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumaja har 16.11.2021 meddelat sina kunder om sitt beslut att sluta daghemmets verksamhet vid utgången av 2021. Krisumaja som har verksamhet i Lovisa centrum betjänar för tillfället 10 familjer.

– Det är synd att verksamheten upphör eftersom det privata daghemmet har gjort utbudet av småbarnspedagogiken mångsidigare, konstaterar Lovisa stads chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

Småbarnspedagogiken inom Lovisa stad utreder hur staden kan ordna ersättande tjänster med snabb tidtabell. Beslutet om fortsättningen fattas av nämnden för fostran och bildning på sitt sammanträde 1.12.2021. Staden meddelar Krisumajas kundfamiljer om lösningar så snabbt som möjligt.

Mer information:

Lovisa stad, chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32