Projektet Välskötta vägar i Lovisa fortsätter – Infokväll om understöd och elektronisk ansökan 15.2.2023

Lovisa stads bidrag till enskilda vägar ansöks fr.o.m. 1.2.2023 elektroniskt i tjänsten Tiekuntarekisteri.fi. Användarnamn och lösenord har skickats till väglagets kontaktperson. I undantagsfall är det möjligt att ansöka om understöd på pappersblankett. Ansökningstiden för underhållsbidrag 2023 är 1.2–6.4.2023. Ansökningstiden för bidrag för förbättring av väg 2024 är 1.2–4.8.2023.

Aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden livskraft”

Landsbygdsenheten ordnar inom projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023 en svenskspråkig infokväll på distans via Microsoft Teams onsdag 15.2.2023 klockan 18.00–19.00 med temat understöd för enskilda vägar och elektronisk ansökan. Det finns möjlighet för 10 personer att delta på plats på landsbygdsenheten. Den finskspråkiga infokvällen ordnas torsdag 16.2.2023 klockan 18.00–19.00.

Inbjudan till infokvällarna har skickats till väglagens kontaktpersoner. Om du är intresserad av att delta ska du anmäla dig till adressen yksityistiet@loviisa.fi senast 14.2.2023.

Välkomna!

Ytterligare uppgifter

På hemsidan

landsbygdsombudsman Carolina Sjögård, tfn 0440 555 338