Ramavtalet om att ordna bostadsmässa 2023 i Lovisa har undertecknats

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kirjoittaa pöydän takana

Andelslaget Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad undertecknade måndag 15.4.2019 på Lovisa Rådhus ett ramavtal om att ordna en bostadsmässa i Lovisa 2023.

I ramavtalet redogörs det om samarbetet mellan Andelslaget Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad vid ordnandet av mässan. I ramavtalet överenskoms det om uppdelningen Andelslaget Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad emellan av de ansvar och uppgifter som anknyter till bostadsmässan.

På Andelslaget Finlands Bostadsmässas vägnar undertecknades avtalet av verkställande direktör Anna Tapio och operativ direktör Heikki Vuorenpää och på Lovisa stads vägnar av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors.

– I höstas beslöt andelslagets styrelse att bevilja Lovisa bostadsmässan för 2023 och nu efter att vi har undertecknat avtalet kan vi till nästa välja en projektchef. Projektchefen kommer sedan att börja driva projektet framåt, berättar operativ direktör Heikki Vuorenpää från Andelslaget Finlands Bostadsmässa.

Bostadsmässan ordnas på Drottningstranden på Lovisavikens östra strand, under en kilometer från Lovisa torg. Områdets planläggningsarbete pågår. Mässtomterna kan ansökas tidigast på våren 2021. Ansökningstiden för projektchefsposten slutar 30.4.2019.

– Lovisa är känd för byggande i trä och för sin gemenskap. Med hjälp av bostadsmässan förstärker vi dessa styrkor. I planeringen av Drottningstranden förbinder vi oss till det bästa användarorienterade smarta byggandet som tillgänglig teknologi tillåter och till mångsidigt modernt byggande i trä, konstaterar Lovisa stads stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Ytterligare information:

Heikki Vuorenpää, operativ direktör, Andelslaget Finlands Bostadsmässa, tfn 050 531 67 76, heikki.vuorenpaa@asuntomessut.fi

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, Lovisa stad, tfn 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi