Rätt adress för växtavfall på avfallsstationen

På hösten finns mycket överblivet avfall från växtsäsongen i trädgården. Grenar som klippts av träd och buskar kan flisas, krattavfall kan komposteras och överblivna äpplen bjudas ut åt dem som behöver dem.

Sorterat trädgårdsavfall tas emot på avfallsstationerna utan avgift. Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller en annans mark utan markägarens tillstånd är förbjudet, påminner Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice.

Vid alla avfallsstationer tas överblivna äpplen emot utan avgift. Det finns ett särskilt mottagningskärl för äpplen och man kan föra dit högst 200 liter äpplen åt gången. Äpplen som tas emot förs till en biogasanläggning för att användas i energiproduktion.

Kvistar och löv till skilda adresser

Krattavfall kan förutom löv och gräs vara mossa, ogräs, blomdelar och barr. Även hö och halm tas emot som krattvfall, men balar måste packas upp och delas upp. Krattavfall får inte innehålla skräp, säv, ris, äpplen eller invasiva växtarter. Invasiva växter så som blomställningar från jättebalsamin, ska packas in och slängas i blandavfallet.

Krattavfall ska packas upp ur säckarna. Säckarna ska helst användas på nytt, men det finns även ett särskilt kärl för dem på avfallsstationen. Krattavfall som tagits emot används komposterat i ytstrukturen på deponin.

Grenar från träd och buskar, kottar, växter med vedstam, grenar från hagtornshäckar, trädstammar samt flis tas emot på avfallsstationen utan avgift. Bland ris och grenar får inte finnas äpplen eller krattavfall. Stubbar, rötter samt buskar med rotsystem är avgiftsbelagt avfall. Dessa kan endast föras till avfallsstationerna i Karis, Munka i Lojo, Vichtis, Sibbo och Domargård i Borgå. Mottagningspriset för dessa är 3 euro per styck. På andra avfallsstationer tas stubbar och rötter emot som blandavfall.

På hösten är det dags att göra plats i kompostbehållaren för vinterns bioavfall. Då finns det plats där även om komposteringen saktar ner när luften blir kallare. Massan som töms ur kompostbehållaren kan fortfarande blandas med lövkompost för att efterkomposteras.