Råttobservationer i stadskvarteren – förebygg genom att hålla städigt!

Också i Lovisa görs regelbundet råttobservationer. Mot slutet av sommaren och i början av hösten observerades rikligt med råttor i ett kvarter i stadens centrum. Observationer gjordes även på andra håll.

Ofrånkomligen finns det alltid mer eller mindre med råttor. Det är viktigt att bekämpa dem omedelbart innan invasionen blir omfattande och grövre åtgärder krävs. Förebyggande bekämpning är även här förnuftigt.

Råttorna söker sig efter lätt föda, så avfallsbehållare och komposterare är de ställen som först ska kontrolleras. Avfallsbehållarens bottenpropp har visat sig för råttor vara en typisk färdrutt in i avfallsbehållaren. Det lönar sig att regelbundet undersöka avfallsbehållarens botten och att säkerställa sig att bottenproppen är väl fastsatt. Obestämda högar med bråte som lagras på gårdarna är bra gömställen för råttor. Det att man håller gården tillräckligt städad är en del av förebyggande verksamhet.

Det är all orsak att vända sig till en professionell skadedjursbekämpare om det syns flera råttor och om det i närheten finns bekräftade bon. Fastighetsägaren ansvarar själv för bekämpningen av råttor.

Tilläggsinformation

Lovisa stad

Maud Östman
miljövårdsinspektör
Tel. 044 055 54 13
maud.ostman@loviisa.fi