Reguljärtrafik till Svartholm på kommande redan i sommar

Suomen Saaristokuljetus Oy transporterar besökare till och från sjöfästningen från och med slutet av juni.

Stadsstyrelsen i Lovisa har den 5.6.2017 godkänt Lovisa turistbyrås förslag om att skaffa reguljärtrafikstjänster av Suomen Saaristokuljetus Oy till sjöfästningen Svartholm för sommaren 2017. Noggrannare information om tidtabeller och service publiceras genast då avtalet har undertecknats. Reguljärtrafiken till ön har planerats starta 23.6.

Tilläggsinformation:

Turistsekreterare Lilian Järvinen
0440 555 234
lilian.jarvinen@loviisa.fi