Rekordartade 43 tomtansökningar inlämnades för bostadsmässan 2023 tomter i Drottningstranden i Lovisa

Under ansökningstiden 1.3–30.4.2021 inlämnades totalt 43 ansökningar om småhustomter och tomter av företagstyp till Drottningstranden, som kommer att utgöra platsen för bostadsmässan 2023. Totalt 35 tomter kunde ansökas: 17 småhustomter inklusive en tomt för gruppbyggande, nio tomter av företagstyp och nio tomter för flytande hus. Detta innebär att alla småhustomter sannolikt kan reserveras redan under det första ansökningsvarvet.

– Bostadsmässan är traditionellt en attraktiv plats att bygga ett hem. Men detta är nog unikt i bostadsmässans historia att det finns ett förslag för varje småhustomt vid utgången av ansökningsperioden och nästan tio förslag för de mest intressanta tomterna. Kvalitetsgruppen som består av representanter för bostadsmässan och Lovisa stad står inför ett intressant arbete när man bland förslagen väljer de mest högklassiga alternativen för var och en tomt, konstaterar Finlands bostadsmässas verkställande direktör Anna Tapio.

Totalt 33 ansökningar för småhustomter inlämnades. I tomtansökningen fick man framföra fyra olika tomtalternativ. Därför finns det ett byggförslag för alla småhustomter. För de flytande bostäderna inlämnades förslag både för helheten och för de enskilda platserna. Både byggföretag och privata sökanden lämnade ansökningar. Totalt mottogs tio ansökningar om tomter av företagstyp.

– Lovisa har länge varit en gömd boendepärla. Nu är den funnen! Det nya bostadsmässområdet har som bostadsområde öppnat mångas ögon och visat allt det vackra och fina som Lovisa har att erbjuda som hemort. Förutom boende i det historiska centrumet, erbjuder vår stad också naturnära boende på landsbygden. Lovisa är belägen vid kusten och förbindelserna är ypperliga. Det är lätt att komma hem hit, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

De flesta ansökarna kommer från Helsingfors, näst flest från Esbo och Lovisa kommer på tredje plats. Vanda var också välrepresenterad. Kvalitetsgruppen strävar efter att välja byggarna innan utgången av maj.

Mer information: Finlands Bostadsmässa, verkställande direktör Anna Tapio, tfn 040 717 1051, anna.tapio@asuntomessut.fi
Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi