Renovering av Valkom daghem utreds

Valkon päiväkoti

Lovisa stad utreder för tillfället hur omfattande renovering Valkom daghem är i behov av och tidsplanen för arbetet.

Under hälsoinspektörens rutinkontroll i Valkom daghem vintern 2021 observerades unken lukt och ytfukt i ett wc-utrymme. Byggnadens bottenbjälklag undersöktes i februari och materialprov togs från plastmattorna i två rum.

Polygon Finland Oy, som gjorde undersökningen, föreslog som reparationsåtgärder att golvbeläggningen förnyas och att anslutningen mellan golv och yttervägg tätas. Enligt mät- och analysresultaten och på basis av sensoriska observationer påverkas inomhusluftkvaliteten vad gäller bottenbjälklaget mest av luftläckagen vid gränsen mellan golvet och ytterväggen och den föråldrade golvbeläggningen.

Valkom daghem byggdes 1977.