Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del inleds vecka 24

Harjurinteen vanha koulu gamla skolan

Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del inleds vecka 24 genom att uppföra staket runt byggområdet och med rivningsarbeten inne i byggnaden.

Konstgräsplanerna på skolgården finns utanför byggområdet och de kan användas som vanligt under sommaren. Däremot avlägsnas de motionsredskap som ligger bredvid planerna så att de inte är i vägen för byggarbetet.

Syftet är att senare på sommaren också stänga Brandensteinsgatan mellan Kyrkogatan och Almska gården. Staden informerar om stängningen av gatan när det är aktuellt.

Mer information: byggherreingenjör Pasi Ahola, tfn 0440 555 437, pasi.ahola@loviisa.fi