Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del inleds vecka 24

Renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del inleds vecka 24 genom att uppföra staket runt byggområdet och med rivningsarbeten inne i byggnaden.

Konstgräsplanerna på skolgården finns utanför byggområdet och de kan användas som vanligt under sommaren. Däremot avlägsnas de motionsredskap som ligger bredvid planerna så att de inte är i vägen för byggarbetet.

Syftet är att senare på sommaren också stänga Brandensteinsgatan mellan Kyrkogatan och Almska gården. Staden informerar om stängningen av gatan när det är aktuellt.

Mer information: byggherreingenjör Pasi Ahola, tfn 0440 555 437, pasi.ahola@loviisa.fi