Renoveringen av Rådhuset blir färdig – kundservicen är stängd när personalen flyttar 16–20.9.2022

Saneringen av Lovisa stads Rådhus blir färdig, och Rådhusets personal flyttar tillbaka från de ersättande lokalerna 16–20.9.2022. Under flyttningen är Rådhuset stängt både för allmänheten och stadens övriga personal.

Till Rådhuset flyttar tillbaka stadsdirektören, stadskansliet, ekonomienheten, translatorerna, kommunikationsteamet och personalförvaltningsteamet. ICT-enheten som svarar för dataförbindelserna flyttar från Societetshuset i slutet av september.

Saneringen av Rådhuset inleddes 14.3.2022. Rådhusets avloppsrör, vatten- och elledningar samt dataförbindelser renoverades. Den gamla fullmäktigesalen renoveras fortfarande, och övriga mindre reparationsarbeten fortsätter ännu i de allmänna lokalerna.

Mer information: personalchef Thomas Grönholm, tfn 0440 555 210