Renoveringsprojektet för den gamla delen av Harjurinteen koulu försenas

Harjurinteen vanhakoulu Harjurinne gamla skola

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa valde vid sitt möte 30.1.2020 de företag som fortsätter rivningen av Harjurinteen koulus gamla del. Staden sade upp det tidigare entreprenadavtalet om rivningsarbeten i början av januari 2020.

Slutarbetena med anknytning till rivningen beställs av Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy, Oy LVI O. Vuokkovaara Ab, Pernå El Ab och Lovisa Kloakservice Kb.

Renoveringsprojektet för den gamla delen av Harjurinteen koulu kommer att försenas med några månader. Den nya tidtabellen utarbetas i början av mars 2020.