Reparation av vattenskada i Kyrkoby skola inleds

Man har upptäckt en vattenskada vid taklanterninen i Kyrkoby skola i Pernå kyrkoby. Reparationsarbetena inleds måndag 11.3.

Arbetet börjar med att bygga skyddsväggar och att flytta klädhängarna från den tambur som finns nedanför taklanterninen till en ny plats. Ytorna i tamburen rivs och panelningen i trappuppgången som leder till andra våningen öppnas upp. Efter att konstruktionerna öppnats upp kontrolleras torkningsbehovet. Efter eventuell torkning repareras konstruktionerna så att de till sina ytor motsvarar det ursprungliga.

Byggnadens andra våning och den ena tamburen kommer att vara ur bruk i 1–2 månader beroende på den eventuella torktiden. Reparationsarbetet påverkar inte skolans verksamhet.

Tilläggsuppgifter:

byggnationsingenjör Pasi Ahola, tfn 0440 555 437, pasi.ahola@loviisa.fi

rektor Helena Järventaus, tfn 0440 555 988, helena.jarventaus@edu.loviisa.fi