Reservister övar i Lovisa 15–16.10.2022

Gardesjägarregemente organiserar en frivillig övning ledd av Försvarsmakten i Lovisa och Kervo 14–16.10 2022. Lovisa berörs av övningen 15–16.10. Övningen omfattar områden i centrum kring torget, travbanan och Ungern samt Hästholmens barackområde med omnejd. Områdena är utmärkta på kartorna med rött. I övningen deltar också Östra Nylands polisinrättning.

I övningen deltar 200 personer (reservister och personal). Trupperna använder stridsutrustning, inklusive stormgevär. En del av trupperna kan också vara klädda som civila. Personalen bär gula varselvästar. I övningen deltar 29 fordon.

Stridsövningens mål är att utbilda landskapskompaniets reservister i sina egna uppgifter. Bland annat övas skydd och försvar av objekt eller område och samverkan med olika myndigheter.