Restauranginnehavaren avslutar sin verksamhet på Societetshuset i slutet av januari 2023

Den nuvarande restauranginnehavaren KV Restaurants Oy avslutar sin verksamhet på Lovisa societetshus 31.1.2023. Lovisa stad, som äger byggnaden, överväger under vintern den kommande användningen av lokalerna på Societetshuset.

– Vi överväger den kommande användningen av Societetshuset som en helhet. Det inlämnades också en fullmäktigemotion 2021 om mer omfattande kulturanvändning av byggnaden, konstaterar stadsdirektören för Lovisa stad Jan D. Oker-Blom.

För närvarande finns på Societetshuset bland annat stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens mötesrum och Bostadsmässkontoret. Den nuvarande restauranginnehavaren inledde sin verksamhet på Societetshuset hösten 2020.

Societetshuset som är byggt av trä färdigställdes 1863 till restaurang och hotell. Byggnaden planerades av arkitekt Georg Chiewitz.