Restriktionerna för lokaler fortsätter att gälla

koronavirus coronavirus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 21.1.2022 ett beslut om att förlänga de begränsningar som är ikraft i Nyland. Vissa lokaler avsedda för kunder och allmänheten ska hållas stängda även 25.1–7.2.2022. De lokaler som regionförvaltningsverket bestämt att ska vara stängda kan dock fortfarande användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga. Alla 2003 år fyllda eller yngre omfattas av undantaget.

Föreläggandet om stängning av lokaler innebär att följande offentliga och privata aktörers lokaler som används för idrott, motion, nöje och rekreation måste stängas:

  • lokaler inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av idrott eller motion samt gym och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott
  • allmänna bastur samt bassängsområden i simhallar, utebassänger och bad samt omklädningsrum i omedelbar anslutning till dem
  • dansplatser samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna områden i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Stängningsbeslutet gäller inte professionell idrott.

Regionförvaltningsverkets föreläggande gäller inte läroinrättningars verksamhet eller aktivitet som hör till privat- eller familjelivet.

Offentliga evenemang och allmänna sammankomster i inomhuslokaler är förbjudna också under perioden 18–31.1.2022.

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 21.1.2022.