Resultat av enkäten om kollektivtrafik

Enkäten om kollektivtrafik nådde 1 150 personer. 479 personer svarade på frågor och 356 av dessa svarade på alla frågor. Enkäten besvarades flitigt och vi fick väldigt bra med svar.

Mest respons fick de minskande bussturerna som berör dem som jobbar utanför Lovisa, indragningarna av de sena bussturerna och bristen på lokalturer inom Lovisa. Skolskjutsar och anslutningstrafik gav man också respons om.

Sammandrag på svaren från enkäten om kollektivtrafiken (pdf)

Resultaten av enkäten har nu analyserats. Trafikidkarna sammankallas till ett möte där vi utreder möjliga lösningar för att förbättra kollektivtrafiken och söker samarbetsparter för att förverkliga lösningarna. Vi diskuterar också med utvecklingsbolaget Posintra om nya verksamhetskoncept.

Mera information:

Sten Frondén, utvecklingsdirektör, sten.fronden@loviisa.fi, 040 559 55 25
Markus Lindroos, chef för samhällsteknik, markus.lindroos@loviisa.fi, 050 382 75 50