Riksdagsvalet närmar sig – Anmäl dig till hemmaröstningen före 21.3.2023 klockan 16

Den egentliga valdagen för riksdagsvalet är söndag 2.4.2023 klockan 9–20. Förhandsröstningen arrangeras i Finland 22–28.3.2023. Samtidigt ordnas även hemmaröstning, till vilken man ska anmäla sig senast tisdag 21.3.2023 före klockan 16. Under förhandsröstningen betjänar Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo elektroniskt.

Hemmaröstning i Lovisa

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du rösta hemma på förhand. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till hemkommunens centralvalnämnd innan förhandsröstningen inleds.

Anmälan om hemmaröstning ska göras senast tisdag 21.3.2023 före klockan 16 antingen per telefon 019 555 555 eller skriftligen till adressen Centralvalnämnden, PB 77, 07900 Lovisa. Obs! Brevet bör vara centralvalnämnden tillhanda vid utsatt tid.

Blanketter för skriftlig anmälan fås på stadens kundbetjäningskontor Lovinfo. Hemmaröstning förrättas under tiden för förhandsröstning 22–28.3.2023.

Lovinfo betjänar elektroniskt under förhandsröstningen

Kundservicekontoret Lovinfo fungerar som förhandsröstningsställe under förhandsröstningen den 22–28.3.2023. Den här tiden betjänar Lovinfo sina kunder per telefon eller e-post under Lovinfos öppettider vardagar klockan 9–16.

Lovinfos telefonnummer är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Se röstningsställen och instruktioner på vår valsida loviisa.fi/sv/val.

Ytterligare uppgifter om valärenden av sekreteraren av centralvalnämnden Thomas Grönholm, tfn 0440 555 210, och Cecilia Soininen, tfn 0400 972 242.