Riksdagsvalets egentliga valdag är söndag 2.4.2023

Riksdagsvalet ordnas söndag 2.4.2023 klockan 9–20. På den egentliga valdagen kan man rösta endast i sin egen vallokal. Din vallokal anges på det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som du fått per post.

Röstningsområde och röstningsställe på valdagen 2.4.2023

001 Lovisa centrum (Lovisavikens skola)
002 Harjurinne (Harjurinteen koulu)
003 Valkom (Valkom allaktivitetshus)
004 Märlax (Vägglösa verkstaden)
005 Skinnarby (Bygdegården)
006 Hardom (Traditionscentrum Kuggom)
007 Pernå kyrkby (Höganås)
008 Forsby (Forsby skolcentrum)
009 Isnäs (Isnäsin koulu)
010 Sarvsalö (Byagård)
011 Strömfors norra (Ruotsinkylän Maamiesseurantalo)
012 Strömfors kyrkby (Kylis, tidigare biblioteket)
013 Strömfors södra (Tessjö bibliotek)
014 Liljendal (biblioteket)

Vid röstningstillfället ska man uppvisa ett bildförsett identitetsbevis. Det meddelandekort om rösträtt som skickats per post till alla röstberättigade är bra att ha med sig eftersom det försnabbar röstningen. Alla som fyllt 18 år får rösta.

Mer information om valärenden ger centralvalnämndens sekreterare Thomas Grönholm, tfn 0440 555 210, och Cecilia Soininen tfn 0400 972 242.

Läs mer om riksdagsvalet på Lovisa stads webbplats.