Rikta blicken mot fästningarna!

Bastion Ungern

På söndagen 26.4. kan man fira den Europeiska fästningsdagen.

Bastionerna Rosen och Ungern samt sjöfästningen Svartholm – vi i Lovisa har faktiskt anledning att fira den Europeiska fästningsdagen även om på grund av den rådande situationen varken program eller guidningar ordnas.

Den årliga temadagen har som mål att presentera fästningar. Du kan gärna göra en vårlig utfärd till Lovisas egna fästningar eller du kan också prova om du hittar spår till exempel av bastion Sofia Albertina (jordvallen under läktaren vid sportplanen), bastion Carl (i Kapellparken) eller av Hornverket på åsen ( i hörnet av Alexandersgatan och Åldermannsgatan). Glöm inte heller Ehrensvärdsstigen.

Ha en rolig dag vid fästningarna!

fästningskarta1747_Swe

https://www.loviisa.fi/wp-content/uploads/2017/01/ehrensvardinpolku.pdf