Rivningen av Isnäs skola inleddes 19.4.2022

Uppdaterad 20.4.2022 klockan 13.43.
Rivningen av Isnäs skolas byggnad från 1970-talet inleddes 19.4.2022. Finsk- och svenskspråkiga elever samsas för tillfället om klassrummen i den finska Isnäsin koulu från 1900-talets början. På gården utanför är daghemmet inhyst i baracker. Under våren och sommaren installeras en skolmodul som Lovisa stad redan äger och enligt plan skall de svenskspråkiga eleverna flytta till modulen i augusti.

I stadens investeringsplan finns åren 2025–26 anslag för en mera permanent lösning. En arbetsgrupp utreder olika alternativ som bäst.