Rivningsarbetena av Lovisa stads småbåtshamn på Casinostranden har inletts 

Lovisa stads central för näringsliv och infrastruktur meddelar att rivningsarbetena av småbåtshamnen på Casinostranden har inletts och syftet är att arbetena slutförs så fort som möjligt.

Under rivningsarbetena är vistelse på området och att röra sig där absolut förbjudet. Staden ber att alla av säkerhetsskäl iakttar detta förbud.

Tack för samarbetet

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur