Rosk’n Roll informerar: Farligt avfall till insamling varje dag i Forsby och Strömfors

Vaarallisen jätteen kontti, container av farligt avfall

Rosk’n Roll har förnyat sina containrar för farligt avfall i Forsby och Strömfors. De nya containrarna är tillgängliga varje dag kl. 7–22 från och med 7.1.2021 som självbetjäning via en smarttelefon med internet förbindelse.

I praktiken loggar kunden in via Rosk’n Rolls elektroniska tjänst på adressen web.rosknroll.fi och meddelar i förväg vilka farliga avfall som ska lämnas. De nya containrarnas dörrar är försedda med ett system, med hjälp av vilket en kund som verifierat sig elektroniskt kan öppna containern själv.

– Med förändringen vill vi svara på våra kunders behov att bli av med avfallet lättare då när det passar dem. Automatcontainrarna är inte bundna till någon annan aktörs tidtabeller, liksom de traditionella containrarna som fungerar med nyckel. I och med självbetjäningen kan man alltid besöka containern för farligt avfall mellan kl. 7 och 22, berättar Rosk’n Rolls regionchef Jani Immonen.


Självbetjäningssystemet testas och utvidgas

Rosk’n Roll påbörjade i augusti pilotskedet av självbetjäningssystemet vid Lovisa avfallsstation, där självbetjäningen gäller förutom farligt avfall även trädgårdsavfall. Användarupplevelserna som fåtts från Lovisa avfallsstation har varit positiva, men tjänsten utvecklas ständigt fortfarande. Självbetjäningsnätverket av containrar för farligt avfall utvidgas under år 2021.

Förändringen påverkar inte avfallsstationernas service. Personalen betjänar även i fortsättningen vid Rosk’n Rolls avfallsstationer under deras egentliga öppettider.

Mera information och noggrannare uppgifter om självbetjäningspunkterna finns på adressen www.rosknroll.fi/självbetjäning

Till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall kan lämnas följande avfall:

Aerosoler (under 20 l)
Ackumulatorer för fordon (max 3 st)
Lågenergi- och led-lampor (max 10 st)
Broms- och kylarvätskor (under 20 l)
Spillolja (under 20 l)
Fast oljigt avfall (under 20 l)
Lösningsmedel (under 20 l)
Lysrör (max 10 st)
Målfärg (under 20 l)
Batterier och små ackumulatorer
Tvättmedel, basiskt (pH 8-11) (under 20 l)
Tvättmedel, surt (pH 2-7) (under 20 l)
Bekämpningsmedel (under 20 l)

Det farliga avfallet ska lämnas i slutna förpackningar där det framkommer vad förpackningen innehåller (originalförpackning eller innehållet skrivet på) till en container för farligt avfall.

Automatiserade självbetjäningscontainrar för farligt avfall i östra Nyland, tillgängliga varje dag kl. 7–22:
Forsby, Storåkersvägen 2, Lovisa
Strömfors, Industrivägen 1, Strömfors

Lovisa avfallsstation, självbetjäning gällande farligt avfall och trädgårdsavfall må–lö kl. 8–20
Entreprenörsvägen 4, Lovisa
Inte helgdagar. Då avfallsstationen har öppet lämnas avfallet till avfallsstationen utan att logga in i den elektroniska tjänsten.

Farligt avfall tas också emot på alla Rosk’n Rolls avfallsstationer under deras öppettider.

Bild: Ny automatiserad självbetjäningscontainer för farligt avfall i Forsby/ Rosk’n Roll