Rosk’n Roll meddelar 18.3.2020: Avfallshantering på Rosk’n Rolls område under koronaepidemin

Rosk’n Roll Oy Ab håller alla grundtjänster öppna och i bruk tills vidare. Uppdaterad information om avfallshanteringens tjänster samt anvisningar för kunder hittas alltid på Rosk’n Rolls nätsidor www.rosknroll.fi/sv.
Målet är att hålla avfallstransporter och avfallsmottagningstjänster på avfallsstationer i gång under specialtillstånden inom de tillgängliga resurserna. Om tjänsterna måste minskas informeras detta separat.

Anvisningar inom avfallshantering för invånare under epidemin:

  • De insjuknades avfall ska samlas i en separat sopkorg, som har soppåse. Den fyllda soppåsen stängs tätt och förs till blandavfallskärlet. De insjuknades sopkorgar ska tömmas dagligen.
  • Stäng soppåsarna väl antingen genom att binda i kors eller genom att tejpa dem före de förs till blandavfallskärlet.
  • Sortera näsdukar och servetter i blandavfallet, inte i bioavfallet.
  • Ifall det blir avbrott i tömningarna ska avfallet packas tätt och samlas på ett ställe där de inte orsakar risk för hälsan och där skadedjur inte kan sprida avfallet.
  • Det bildas mindre blandavfall då förpackningsmaterial sorteras effektivt och packas tätt.
  • Avfall ska inte lämnas på ekopunkter om avfallskärlen är fulla.