Rosk’n Roll meddelar: Avfallsavgifterna stiger i mars

Avfallsavgifterna stiger i östra Nyland från och med den 1.3.2023.

”Tömningsavgifterna för de vanligaste sopkärlen har i de flesta kommuner hållits på samma nivå i nästan tio års tid”, säger Vesa Heikkonen, verkställande direktör på Rosk’n Roll.

Tömningsavgiften för det i egnahemshus vanligaste blandavfallskärlet på 240 liter stiger, beroende på kommun, från 5,74–6,86 euro till 6,86–8,20 euro/tömning.  

Avfallshanteringens grundavgift är en månadsavgift för hushållen som uppbärs bostadsvis. Grundavgiften för stadigvarande bostäder stiger från 2,33 euro till 2,91 euro i månaden och grundavgiften för fritidsbostäder stiger från 1,17 euro till 1,46 euro i månaden.

På Rosk’n Rolls avfallsstationer höjs även mottagningspriserna för avgiftsbelagt avfall. Till exempel stiger mottagningsavgiften för 1 m³ blandavfall från 10 till 12 euro.

”Behovet att höja avgifterna beror på prisstegringen på energi, bland annat på bränsle. Prishöjningen på avfallets insamlings- och hanteringsavgifter reflekteras direkt i kostnaderna för våra tjänster”, säger Heikkonen.

Alla nya priser finns redan nu i avfallstaxatabellen på avfallsnämndens webbplats ujlk.fi/sv/bestammelser samt i fortsättningen även på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi/sv > Priser. Kunderna informeras per brev om prisändringarna i fastighetens avfallshanteringstjänster.

Nylands avfallsnämnd fattade beslut om avfallstaxan vid sitt möte den 8.2. De höjda priserna träder i kraft per den 1.3.2023 i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.