Rosk’n Roll meddelar: Avfallsstationerna övergår till sommaröppettider från och med 1.6

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till sommaröppettider från och med måndag 1.6. Vanligtvis övergår avfallsstationerna till sommaröppettider redan i april, men på grund av coronasituationen har avfallsstationerna verkat enligt vinteröppettider hela våren.

I och med sommaröppettiderna får flera avfallsstationer längre öppettider. Till exempel avfallsstationerna i Hangö, Ekenäs, Sibbo och Lovisa har öppet på sommaren även på lördagar. Avfallsstationen i Karislojo är alltid öppen på lördagar, men under sommarperioden även onsdagkvällar. Avfallsstationen i Högfors håller på sommaren en timme längre kvällsöppet måndagar och onsdagar, dvs. avfallsstationen har öppet till klockan 19.

Trots att öppettiderna ökar ska kunderna förbereda sig på att avfallsstationsbesöket kan dröja. “Om många kunder kommer samtidigt kan man hamna köa lite längre. Vi vill inte att det uppstår rusning vid avfallsflaken. Vi strävar efter att ha trygga mellanrum på avfallsstationerna och det samma önskas även av kunderna”, berättar produktionsdirektör Sanna Lehtonen.

Rosk’n Roll har byggt en ny avfallsstation i Horsbäck i Ekenäs, som öppnar sina portar 1.6 på adressen Mästarevägen 10. Den nya avfallsstationen har längre öppettider än tidigare och mera utrymme.

Stort avfall alltid till avfallsstationen

“Under den senaste tiden har det lämnats stora mängder avfall på ekopunkter och blandavfallspunkter som inte hör hemma där. Till exempel stort metallskrot, som inte ryms genom öppningen till ekopunktens behållare, ska föras till avfallsstationen. Vi håller avfallspunkterna snygga tillsammans!” säger service- och utvecklingschef Marko Printz.

På avfallsstationerna mottas avgiftsfritt största delen av hushållens avfall, som har sorterats, till exempel krattavfall, förpackningsavfall, elapparater samt metallskrot. Även olika träavfall tas emot avgiftsfritt bara de är rätt sorterade i fyra olika kategorier: ris och kvistar, obehandlat trä, behandlat trä samt impregnerat trä. Impregnerat trä tas emot avgiftsfritt upp till en kubik (m3).

Återvinningscontainrarna Ge och ta på avfallsstationerna vid Lojo Munka och Borgå Domargård är fortfarande ur bruk för att undvika smitta.

Mer information för medierna: produktionsdirektör Sanna Lehtonensanna.lehtonen@rosknroll.fi, tfn 020 637 7034

Bild: Niko Laurila