Rosk’n Roll meddelar: De ambulerande avfallsinsamlingarna flyttas

Rautaromun keräystä Insamling av metall

Rosk’n Rolls insamlingsbilar Otto och Romulus genomför inte sin traditionella vårturné. Insamlingarna för farligt avfall och metallskrot har flyttats från maj till september på grund av det osäkra coronaläget.

Bilarnas insamlingsrutter i september är de samma som hade planerats för maj i både västra och östra Nyland.

Sommarens ambulerande avfallsinsamlingar däremot ordnas enligt planerna. I juli turnerar Otto och Romulus-bilarna enligt sommarens rutt i västra Nyland och i östra Nyland samlar Otto-insamlingsbåten avfall från skärgården.

De ambulerande insamlingarnas uppdaterade tidtabeller finns att hitta på Rosk’n Rolls webbplats och i Roskis-tidningen som nyligen delades ut till hemmen.

Tilläggsinformation:
Rosk’n Roll
Tarja Salojärvi
tarja.salojarvi@rosknroll.fi
tfn 020 637 7031