Rosk’n Roll meddelar: Is, snö och sjukdomsfall försvårar tömningen av avfallskärlen

jäteastioiden tyhjennyksiä

Halka, sopkärl och lås som frusit samt snöförhållandena försvårar avfallstransporterna. Tömningarna kan genomföras med större säkerhet när snöarbetet är ordentligt gjort och gården sandad. Just nu förorsakas fördröjningar i avfallskärlens tömningar även av sjukdomsfall bland sopbilsförarna.

Fastigheten bär ansvar för att rutten till avfallskärlet är framkomlig och säker

Det är viktigt att rutten till avfallskärlet är framkomlig så att sopbilschaufförens arbete löper smidigt. Gångvägarna ska plogas och sandas, dessutom är det viktigt att se till att porten, dörren till sophuset och avfallskärlets lock går att öppna och att avfallskärlet går att flytta trots snö och is.

”Just nu är det i synnerhet avfallskärl som frusit fast i marken och isknölar som ställer till med svårigheter. Förhållandena varierar också, på eftermiddagen förorsakar isen inte nödvändigtvis problem när avfallskärlet ska flyttas, men senare på kvällen och om morgnarna kan soptunnan på gården vara ordentligt fastfrusen i marken”, säger Tuija Klaus, servicehef på Rosk’n Roll.

På grund av den omväxlande väderleken är även nedisade lås på sopskjul och portar ett problem. Låstinare och låsolja hjälper.

Om sopbilen inte kommer fram till fastigheten på grund av förhållandena på en allmän väg, debiteras inte kunden för den uteblivna tömningen. En avgift för besöket uppbärs däremot ifall fastigheten underlåtit att sköta underhållet –­­ på gården, på den enskilda vägen ­eller vid sopskjulet eller sopkärlet – och tömningen inte går att genomföra på grund av det.

Avfallstransporterna kan försenas med några dagar på grund av den rådande situationen, och en del av tömningarna kan också utebli helt med hänvisning till väglaget.

”Våra transportentreprenörer gör sitt yttersta för att alla rutter ska kunna köras planenligt. Ifall avfallskärlet ändå inte kan tömmas och det är fullt, så kan man lägga avfall i en sopsäck intill kärlet. Det uppstår inte ens luktolägenheter när det är minusgrader ute”, tipsar Klaus.

Checklista för smidig tömning:

avfallskärlet står synligt och är lätt att hitta
sopbilen kommer fram till en plats högst 10 meter ifrån kärlet
vägen håller för sopbilen (bärkraften över 20 ton) och att den är plogad tillräckligt brett (3 m) ända fram till
vändplatserna är plogade och snöstörarna visar vägen också på enskilda vägar
avfallskärlet kan tillfälligt flyttas till en annan plats på grund av en hal backe. Meddela om flytten i god tid till Rosk’n Rolls kundtjänst så att informationen når föraren innan följande besök.
avfallskärlet är korrekt märkt, det går att öppna och kan smidigt manövreras till sopbilen
höga buskar eller trädgrenar är inte i vägen för sopbilen
snöhögar eller halka hindrar inte sopbilens färd

Julgransinsamlingen från husbolagen var koordinerad till januari, men på grund av de rådande förhållandena är insamlingen fortfarande till vissa delar ogjord. Granarna avhämtas när läget tillåter det.