Rosk’n Roll meddelar: Krävande snöförhållanden kan fördröja tömningen av ditt sopkärl

Rikligt snöfall och halka påverkar avfallstransporternas smidighet. Skotta snön ordentligt och sanda frikostigt så hjälper du sopbilschauffören med det vintriga tömningsarbetet.

I vinterförhållanden sätter snö och is ofta sopbilens chaufför på prov. Oplogade vägar och gårdar orsakar fördröjningar i sopkärlens tömningar. Det är på varje fastighets ansvar att skotta snö och sanda på gårdarna.

”Under vinterns lopp kan avfallstransporterna försenas och en del av tömningarna utebli helt på grund av exceptionellt snöföre. Våra transportentreprenörer gör visserligen allt de kan för att köra rutterna, men i svåra vinterförhållanden måste man alltid röra sig med säkerheten först”, säger Tuija Klaus, servicechef på Rosk’n Roll.

Exceptionellt före försvårar avfallstömningarna

Det är viktigt att snöarbetet görs ordentligt både på gångvägarna och framför sopskjulet och -kärlet för att garantera smidiga tömningar. Det här hjälper sopbilschauffören som under en dag släpar hundratals sopkärl över snöiga gårdsplaner.

”Se också till att porten, dörren till sopskjulet och sopkärlets lock går att öppna trots snö och is”, tipsar Klaus.

I synnerhet om gångvägen har ett motlut är det viktigt att sanda. Det går också att tillfälligt flytta sopkärlet till en annan plats på grund av en hal backe.

”Flyttar man kärlet måste man ändå meddela vår kundtjänst i tid för att informationen ska hinna ända fram till chauffören innan följande tömning. Ifall sopkärlet trots allt inte går att tömma och det är fullt, kan avfall läggas i en sopsäck bredvid kärlet. Så här på vintern uppstår det dessutom sällan luktolägenheter”, säger Tuija Klaus.

En trygg rutt till sopkärlet är på fastighetens ansvar

Om sopbilen inte kommer fram till fastigheten på grund av förhållandena på en allmän väg, debiteras kunden inte för den uteblivna tömningen. En avgift för besöket uppbärs däremot ifall fastigheten underlåtit att sköta underhållet på gården eller på den enskilda vägen och tömningen inte går att genomföra på grund av det.

Du kan beställa ett sms av Rosk’n Roll om avvikande tömningstidtabeller genom att fylla i blanketten på vår webbplats rosknroll.fi/sv/tillaggstjanster/ eller per e-post på adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Omväxlande vinterväder kan leda till att avfallet fryser fast såväl i bioavfallskärlet som i blandavfallskärlet. Genom att packa avfallet tätt i påsar minimeras risken för nedisning. På bottnen av soppåsen eller sopkärlet kan man lägga exempelvis tidningspapper som suger åt sig fukt. Det är bra att lossa avfall som frusit fast på kärlets väggar innan det töms.

Så här löper avfallstömningen smidigt också på vintern:

  • avfallskärlet står synligt och är lätt att hitta
  • sopbilen kan ta sig fram till en plats, högst 10 meter ifrån kärlet
  • vägen håller för sopbilen (bärkraften över 20 ton) och är plogad ända fram
  • vändplatserna är plogade och snöstörar visar vägen också på enskilda vägar
  • avfallskärlet är korrekt märkt
  • höga buskar eller trädgrenar är inte i vägen för sopbilen
  • snöhögar eller halka hindrar inte sopbilens färd