Rosk’n Roll meddelar: Lovisa avfallsstation har fått en Ge och ta-container

Den efterfrågade Ge och ta-containern har anlänt till Lovisa avfallsstation, och står klar för kunderna att använda.

I Ge och ta-containrarna får man lämna hela, användbara saker och fritt plocka åt sig saker.

Sakerna som lämnas i containrarna ska vara hela och trygga att återanvända som sådana. Elapparater, småprylar eller kläder tas inte emot i containern. Personalen på avfallsstationen kontrollerar att sakerna är lämpliga att placera i återvinningscontainern. Containrarna är de facto öppna endast då det finns personal på plats.

Kunden betalar normal mottagningsavgift för avfallet, enligt avfallsslag, för sakerna som lämnas i containern.

Hittills har Ge och ta-containrarna funnits endast på Domargård, Borgå avfallscentral och på Munka, Lojo avfallscentral, men från och med början av oktober hittar man dem också på Lovisa och Karis avfallsstationer.