Rosk’n Roll meddelar: Rosk’n Roll föreslår förhöjningar i avfallsavgifterna

Avfallsbolaget Rosk’n Roll föreslår förhöjningar i kommunens avfallstaxa där avfallshanteringens grundavgifter, mottagningsavgifterna för avfall på avfallsstationerna- och centralerna samt tömningsavgifterna för blandavfallskärlen definieras.

För grundavgiftens del föreslås en ändring som innebär en årlig höjning på cirka 7 euro för stadigvarande bostäder och en årlig höjning på 3,50 euro för fritidsbostäder.

För hushållens del skulle de föreslagna ändringarna i avfallsstationernas avgifter betyda att mottagningspriset till exempel på ett blandavfallsparti på 1 m³ stiger från 10 euro till 12 euro.

I fråga om avgifterna för insamling och transport av avfall föreslås en höjning på 19,5 procent. Den vanligaste insamlingsservicen i områdets egnahemshus är ett blandavfallskärl på 240 liter, som töms varannan vecka. Med de föreslagna höjningarna stiger priset – beroende på boendekommun – på den här avfallsinsamlingsservicen med cirka 30–35 euro på årsnivå.

”Redan i våras lade vi märke till behovet av förhöjningar. Först steg priserna på bränsle och senare även elpriserna kraftigt, och sedan dess har de hållits på en hög nivå. Rosk’n Roll köper avfallsinsamlingstjänsterna samt de centrala avfallshanteringstjänsterna genom upphandling från företag i branschen. Prisstegringen i de här företagen reflekteras direkt i kostnaderna för vår service”, säger Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen.

”Tömningspriserna för de mest typiska sopkärlen har i de flesta kommuner hållits på samma nivå i nästan tio års tid. På våra avfallsstationer har mottagningsavgifterna för blandavfall dessutom varit låga jämfört med priserna hos flera andra regioners avfallsbolag.”

”Under de gångna åren har vi kunnat finansiera invånarnas avfallshantering med andra inkomster, till exempel med försäljningsintäkter från stenmaterial som brutits i vårt materialcenter KILKE i Borgå. Nu håller inkomstflödet på att sina. I det här skedet är det oundvikligt med förhöjningar för att finansiera avfallshanteringstjänsterna”, tillägger Heikkonen.

Avfallshanteringens grundavgift är en månadsavgift som uppbärs per hushåll och bostad. Nätverket av ekopunkter upprätthålls med den liksom servicen på avfallsstationerna, de ambulerande avfallsinsamlingskampanjerna, avfallshanteringen av farligt avfall, avfallsrådgivningen samt avfallshanteringens myndighetsuppgifter.

”Kostnaderna för servicen som täcks med grundavgiften har stigit redan länge, och de nuvarande grundavgifterna på cirka 28 euro i året för stadigvarande bostäder och cirka 14 euro i året för fritidsboende, har inte längre på några år räckt till för att täcka utgifterna.”

”Jämfört med hushållets övriga boende- och levnadskostnader är merkostnaden som uppstår för avfallshanteringen ändå tämligen måttlig på årsnivå, vilket framgår ur exempelkalkylen”, påpekar Heikkonen.

Nylands avfallsnämnd behandlar ärendet vid sitt möte i februari och de höjda avgifterna skulle träda i kraft från och med den 1.3.2023. Avfallsnämnden förelägger avfallstaxan i följande kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Tilläggsinformation:

på Rosk’n Rolls webbplats
Kundtjänst (vardagar 8.30–15.30)
020 637 7000 (lna/lsa)
asiakaspalvelu@rosknroll.fi