Rosk’n Roll meddelar: Strömfors avfallsstation får tilläggstimmar i öppettiderna från och med årsskiftet

Avfallsstationen i Strömfors får tilläggstimmar i öppettiderna från och med årsskiftet.

Öppethållandedagen ändras inte, men öppettider ökas med somliga timmar till klockan 18.  Öppettiderna för övriga Rosk’n Rolls avfallsstationer förblir oförändrade.

Nedan finns vinteröppettiderna för alla avfallsstationer i Lovisanejden fr.o.m. 2.1.2020. Avfallsstationernas öppettider och kontaktuppgifter hittas även på webben: www.rosknroll.fi

Rosk’n Rolls avfallsstationers vinteröppettider fr.o.m. 2.1.2020:

LOVISA AVFALLSSTATION
Entreprenörsvägen 4

Öppet: må, on, fr 11–18

STRÖMFORS AVFALLSSTATION
Industrivägen 1

Öppet: ti 11–18